Noteikumi

Vispārējie noteikumi:

 • Ja esat pieteicies/kusies uz nodarbību, bet nevarat ierasties, lūdzam informēt sporta kluba administrāciju 2h pirms nodarbības sākuma, vai arī, ja esat pierakstījies/usies uz rīta nodarbību – pieraksts jāatceļ līdz plkst. 21:00 iepriekšējā vakarā! Neierašanās gadījumā, bez iepriekšēja brīdinājuma, klientiem ar abonementa karti tiks noņemta 1 apmeklējuma reize no abonementa.
 • Pēc abonementa derīguma termiņa beigām, abonementa darbība beidzas neatkarīgi no abonementa faktiskā izlietojuma.
 • Abonementu var izmantot tikai tā persona, uz kuras vārda šis abonements iegādāts. Abonementu nodot citas personas lietošanā aizliegts. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā administrācijai ir tiesības abonementu paturēt un rīkoties pēc saviem ieskatiem vai pārtraukt abonementa darbību un iekasēt naudu par vienreizēju apmeklējumu.

 

Sporta klubs „Smart Fitness”

Iekšējās kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  • Sporta klubs „Smart Fitness” (turpmāk teksā – „klubs”), iekšējās kārtības un drošības tehnikas un uzvedības noteikumi (turpmāk tekstā – „ieksējās kārtības noteikumi”) ir paredzēti, lai noteiktu uzvedības normas, iekšējo kārtību, apmeklētāju un kluba savstarpējās robežas, tiesības un pienākumus.
  • Iekšējās kārtības noteikumu spēkā esošā redakcija tiek izvietota kluba apmeklētājiem pieejamā vietā kluba telpās un publicēta internetā smartfitness.lv.
 2. Kluba pakalpojumu izmantošanas kārtība
  • Kluba pakalpojumus var izmantot klienti, kuri reģistrēti klientu datu bāzē un kuriem ir apmaksāts un derīgs abonements.
  • Reģistrējoties kluba klientu datu bāzē, klients aizpilda un paraksta klienta anketu, apliecinot piekrišanu kluba iekšējās kārtības noteikumiem. Kluba klientu datu bāzē tiek reģistrēta klienta sniegtā personu identificējošā informācija, kurai pievieno elektronisku fotogrāfiju.
  • Abonementus, izņemot vienreizēja apmeklējuma abonementu, var iegādāties klienti, kuri reģistrēti klubā kā kluba biedri. Par kluba biedru klients kļūst, iegādājoties par 3 (trīs) eiro vai saņemot kluba biedra magnētikso karti, kura jāuzrāda katra kluba apmeklējuma reizē.
  • Kluba biedra karte ir paredzēta lietošanai vienai personai un to ir aizliegts nodot citām personām.
  • Kluba trenažieru zālē patstāvīgi nodarboties atļauts personām no 16 gadu vecuma.
 3. Iekšējā kārtība
  • Kluba telpās ir aizliegts:
   • Alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu lietošana un izplatīšana, smēķēšana, kā arī atrašanās kluba telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī;
   • Dzērienu stika traukos ienešana funkcionālajā zālē, nodarbību zālēs, pirts un mazgāšanās zonās;
   • Dzīvnieku ievešanas kluba telpās.
  • Kluba telpās vispārējās kārtības un klientu drošības nodrošināšanai tiek veikta videonovērošana.
  • Apmeklējot klubu, jāievēro vispārpieņemtie tīrības un kārtības, kā arī personīgās higiēnas noteikumi.
  • Nodarbības jāapmeklē atbilsošos sporta tērpos un piemērotos apavos.
  • Kluba inventrās un iekārtas jāizmanto saudzīgi; tenežieri, iekārts un citi izmanototie inventāri pēc nodarbības vai vingrinājumu izpildes jāatstāj izmantošanas kārtībā, bet inventārs jānoliek tam paredzētajā vietā.
  • Pirtīs un pirts atpūtas zonās jāizmanto peldkostīmi vai dvieļi; mazgāšanās un pirts zonās ieteicams izmantot gumijas čības.
 4. Kluba klientu tiesības, pienākumi un atbildība
  • Kluba klientam ir tiesības:
   • Izmantot kluba pakalpojumus atbilstoši iegādātā abonementa noteikumiem;
   • Izmantot citus kluba maksas pakalpojumus, speciālos piedāvājumus un atvieglojumus;
   • Kluba noteiktajā kārtībā un reģistrējot treniņu kluba reģistratūrā, izmantot kluba telpas individuāliem (privātiem) treniņiem trenera vadībā;
  • Kluba klientiem ir pienākums ievērot spēkā esošos kluba iekšējās kārtības noteikumus, patstāvīgi sekot un iepazīties ar kluba iekšējās kārtības noteikumu izmaiņām.
  • Kluba klients ir atbildīgs par:
   • Savu veselības stāvokli un tā atbilstību sporta nodarbībām klubā, kā arī iespējamiem kaitējumiem veselībai, izmantojot kluba pakalpojumus;
   • Kluba inventāram, iekārtām un telpām nodarītiem bojājumiem.
 1. Kluba administrācijas tiesības un atbildība
  • Kluba administrācija ir tiesīga nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos.
  • Kluba personālam ir tiesības izraidīt un turpmāk neielaist kluba telpās, kā arī anulēt abonementu un klienta reģistrāciju bez iepriekšēja brīdinājuma un bez kompensācijas klientiem, kuri neievēro kluba iekšējās kārtības noteikumus.
  • Kluba administrācija patur tiesības pēc saviem ieskatiem liegt ieeju klubā, kā arī atteikt klienta reģistrāciju un abonementa iegādi personām, kas var traucēt vai radīt kaitējumu kluba darbībai vai kluba interesēm.
  • Kluba personālam ir tiesības liegt iespēju klientam piedalīties grupu nodarbībās, ja klients kavē nodarbību sākumu.
  • Klubs un kluba personāls neuzņemās materiālo atbildību un civiltiesisko atbildību par kaitējumiem klienta vārdā, kas radušies neievērojot iekšējās kārtības noteikumus, brīdinājuma zīmes, inventāra izmantošanas instrukcijas vai personāla norādījumus, kā arī klienta paša neuzmanības vai citu klientu rīcības rezultātā.
  • Klubs un kluba personāls neuzņemās materilo atbildību par kluba telpās atstātajām mantām vai citām materiālajām vērtībām.
  • Sods par nozaudētu garderobju skapīša atslēgu ir 10 (desmit) erio.
 2. Uzvedības noteikumi
  • Klubā aizliegts:
   • Skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos kluba klientus un personālu;
   • Fotogrāfēt, filmēt vai veikt audio ierakstus kluba telpās;
   • Jebkādā veidā bojāt kluba inventāru, iekārtas un telpas;
   • Bez nepieciešamības aizņemt kluba inventāru un iekārtas vai apgrūtināt citiem klietiem to izmantošanu.
 1. Drošības tehnikas noteikumi
  • Nodarbības klubā nekavējoties jāpārtrauc un jālūdz kluba personāla palīdzība, ja nodarbības laikā parādās nepatīkamas sāpes, galvas reiboņi, vājums vai diskomforta sajūta.
  • Kluba iekārtas un inventāru atļauts izmantot vienīgi tam paredzētajam mērķim un ievērojot izmantošanas instrukcijas; šaubu gadījumā par inventāra un iekārtu pareizas izmantošanas veidu jālūdz skaidrojums un padoms kluba personālam.
  • Trenežieru zālē aizliegts bez trenera uzraudzības veikt vingrinājumus ar maksimālo svara slodzi.
  • Nekavējoties jāinformē kluba personāls:
   • Par jebkādām paša vai cietu klientu iegūtām traumām vai veselības traucējumiem;
   • Par citu klientu neatbilstošu rīcību vai uzvedību, kas pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus vai var radīt traumas vai veselības apdraudējuma riskus noteikumu pārkāpējiem vai citiem  apmeklētājiem;
   • Par inventrāra un iekārtu bojājumiem un defektiem.
  • Nodarbību laikā nav ieteicams nēsāt jebkādus citus priekšmetus (gredzenus, kulonus, matu sprādzes u.tml.).

Apstiprinu 01.09.2014

SIA „Smart Fitness” valdes loceklis

Agrita Atgāze